phone

+381 (0)64

access_time

Ponedeljak – Subota 8:30 – 20:30

СРБ Партнер

Народна библиотека Мерошина

Установа културе

Мерошина, Цара Лазара 19, 18252

Директор Милош Милошевић

 

тел. +381 18 489 2022, факс +381 18 489 2322, mail. biblioteka.merosina@yahoo.com

 

Библиотека је носилац библиотечко-информационих активности на територији општине Мерошина и главни иницијатор сакупљања, очувања и промоције збирке културних, забавних и информационих садржаја. Стекла је веома важну репутацију као организатор свих културних и образовних догађаја и активности на територији општине Мерошина и активности усмерене ка обогаћењу књижевног фонда и приступу читаоцима. Народна библиотека Мерошина, поред главних активности укључене у називу је и након промене имена Центра културе у Народну библиотеку 1995, задржала  обавезу организовања културних и забавних програма организујући културне и забавне активности. Програмска орјентације, предмет и задаци су били да пребаци мисли и поруке у реалност кроз писану реч, покрет, слику, музику и глас и тако утиче на културни, уметнички, образовни и забавни живот у читавој општини и околним срединама.

 

 

Народна библиотека Мерошина 

Народна библиотека Мерошина је једина установа из области културе која преузима на себе улогу организатора свиха ктивности културно-забавних и образовних активности. Поред матичне библиотеке са преко 40.000 књига, постоје и три истурена одељења за пружање библиотечких услуга у Азбресници, Балајнцу и Југбогдановцу. Систематизацијом омогућује потпуну реализацију годишњег програма рада. Не постоје истурени објекти ове установе. Тежиште активности ван седишта установе је на отвореном простору.

Библиотека је на територији општине Мерошина носилац библиотечко-информационе делатности и главни покретач прикупљања, очувања и промоције завичајне збирке културно-забавног и информационог садржаја. Стекла је врло значајан углед као организатор и реализатор свих културно-образовних манифестација и активности на територији општине Мерошина и активности на обогаћењу књижног фонда и његовом приближавању корисницима.

Библиотечка делатност је основна активност  библиотеке и реализује се у складу са  потребама грађана, обима, структуре и обнављања књижних фондова, коришћења и доступности библиотечеке грађе, стручног кадра, културних и образовних програма, просторних и техничких услова за рад и аутоматизације рада.

Библиотека обезбеђује свим грађанима библиотечко-информационе услуге, од најмлађих до најстаријих корисника. Извори информација у библиотеци подједнако су доступни без обзира на статус и образовни ниво.

У сарадњи са школом и наставницима српског језика планирамо набавке лектира у складу са њиховим плановима рада.

Радно време библиотеке је прилагођено потребама корисника, непрекидно од 7 до 20 часова сваког радног дана. Радно време у истуреним пунктовима, у просторијама Основне школе,  је једном недељно и прилагођено је потребама корисника.

Обележавамо све догађаје везане за област културе, као што су: светски дан књиге, дан дечје поезије, дечје књиге, писмености и слично.

Промоција књижевног стваралаштва је стални задатак библиотеке кроз различите облике.

Рад у Креативној радионици бележи повећан број учесника и разноликост садржаја.

           

Културно-забавни програм

Народна библиотека у Мерошини, поред основне делатности садржане у имену, преименовањем Дома културе у Народну библиотеку 1995. године, задржала је и обавезу организовања културно-забавног програма, тако што различитим начинима рада обједињује појединачну и укупну активност аматера на подручју општине и пружа остале могућности организовања културно-забавних дешавања.

Програмска орјентација, циљеви и задаци су да се мисао и порука пренесе у стварност писаном речју, покретом, сликом, музиком или гласом  на друге и на тај начин утиче на културни, уметнички, образовни и забавни живот у месту боравка и рада, а и шире, на подручје целе општине и околних средина, самим тим и да се извођачи лично и колективно афирмишу.

Циљ нам је и да омогућимо становништву дружење са књижевницима, глумцима, естрадним уметницима, сликарима,  дружења која ће имати за циљ популаризацију књиге и читања, успостављање чвршће сарадње између ствараоца културно-забавних програма са омладином и популационим групама свих категорија (стари, млади, без обзира на пол, локално становништво, расељена лица, ромска популација...). Жеља нам је да планираним позоришним представама квалитет културно-забавног живота  на селу приближимо оном у развијенијим градским срединама.

Дигитализацијом и активностима у овој области, коришћењем савремених средстава и могућности које пружају аудио-визуелна средства, грађанима ћемо приказати културно-историјску грађу са нашег простора, пре свега локалитет „Кулине“.

Фолклорна секција Нродне библкиотеке има континуиран рад током целе године, два пута недељно а по потреби и чешће у просторијама библиотеке и броји 25 полазника. Фолклорна секција је имале 13 наступа током године од којихпосебно истичемо успешно учешће на „Вилин фесту“ у Нишу, наступ на Облачинском језеру за преко 300 учесника Регионалног такмичења у пружању прве помоћи, наступи у Пролом и Рибарској бањи, као и учешћа на догађајима у суседним општинама по позиву.

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %